Bereken uw maandelijkse kosten
Bereken wat uw huidige auto u kost
Bereken in een aantal eenvoudige stappen wat uw auto u maandelijks kost. Aan de hand van een kostenspecificatie heeft u bovendien direct inzicht in de verdeling van uw autokosten.
Vul uw kenteken in
De persoonsgegevens die op dit formulier worden verzameld worden beheerd door Citroën Nederland B.V. Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33021949 (hierna te noemen "Citroën").
Alle met een sterretje gemarkeerde velden moeten worden ingevuld, zodat u de gewenste informatie kunt ontvangen.

Anders is Citroën mogelijk niet in staat om de gevraagde dienst te leveren zoals beschreven in bovenvermelde doeleinden.

Overeenkomstig de voorwaarden die in de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG - wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) worden uiteengezet, heeft u recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, het recht om een kopie van Uw Persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden te verkrijgen of om ze aan een andere dienstverlener van Uw keuze te verstrekken (dataportabiliteit), het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van Uw persoonsgegevens indien de persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd.
U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar:

Citroën Nederland B.V.
Postbus 10313
1301 AH Almere

of via het internet naar het volgende adres: https://citroen-nl-nl.custhelp.com.

of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 800-2487636

Voor meer informatie over hoe Uw persoonsgegevens verwerkt worden door Citroën, kan u het Privacybeleid van Citroën raadplegen.